Încadrarea persoanelor adulte în grad de handicap

Potrivit prevederilor art. 6, alin. (4) și (5) din HG nr. 430/2008 cu modificările și completările ulterioare, documentele necesare în vederea evaluării complexe de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sunt următoarele:

 • cerere-tip de evaluare complexă completată la primăria de domiciliu (descarcă aici);
 • referat întocmit de medic specialist – în original;
 • scrisoare medicală – tip de la medicul de familie, numai în situația primei prezentări la serviciul de evaluare complexă – în original;
 • alte acte medicale: copii de pe biletele de externare, investigatii paraclinice (după caz);
 • declarație pe propria răspundere că nu realizați alte venituri (după caz);
 • decizie de pensionare – copie (după caz);
 • cupon de pensie – în original (după caz);
 • adeverință de salariat – în originală (după caz);
 • act de identitate cu termen de valabilitate – copie;
 • certificat de handicap – copie (în situația reînnoirii);
 • ancheta socială tip efectuată de către primăria de domiciliu.

Conform prevederilor art. 6, alin. (6), lit. c) din HG nr. 430/2008 cu modificările și completările ulterioare, compartimentul de Asistență Socială Prejmer va transmite către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (DGASPC) cererea de evaluare complexă la care sunt anexate documentele justificative menționate anterior, în baza cererii formulate de solicitant sau de persoanele îndreptățite.

Sari la conținut