Legislaţie referitoare la facilităţi fiscale

SCUTIRI DE IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE (PERSOANE FIZICE)

Persoane fizice care beneficiază de scutiri şi documentele necesare întocmirii dosarelor:

1. Veterani de război şi văduve nerecăsătorite de veterani de război

– Cerere
– Legitimaţie de veteran de război – original şi copie
– Extras de carte funciară, eliberat cu data recentă
– Actul de identitate – original şi copie
– Actul de identitate pentru soţie – original şi copie, unde este cazul
– Certificatul de căsătorie -original şi copie, unde este cazul

2. Beneficiarii prevederilor D.L.118/1990 republicat, ai Legii 189/2000, cu modificările, completările ulterioare şi ai Legii 42/1990

– Cerere
– Actul doveditor prin care se atestă situaţia de beneficiar al prevederilor unuia dintre aceste acte normative – original şi copie
– Legitimaţia – original şi copie
– Actul de identitate – original şi copie
– Actul de identitate pentru soţie -original şi copie
– Certificatul de căsătorie, dacă este cazul – original şi copie
– Extras C.F.

3. Persoanele cu handicap gr. I, de invaliditate

– Cerere
– Certificatul prin care se atesta handicapul – original şi copie
– Copie a actului de identitate – original şi copie
– Extras C.F. cu data recentă

Scutirile se acordă numai persoanelor în cauză, cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a depus dosarul de scutire

4. Facilităţile acordate contribuabililor, persoane fizice, la reducerea impozitului pe clădiri în cazul în care aceştia realizează reparaţii de natura celor care se pot executa fără autorizaţie de construire, în condiţiile legii.
– Proces-verbal de recepţie întocmit de serviciul urbanism al Primăriei Prejmer

« LEGISLATIE APLICATĂ »

•  LEGEA nr. 44 din 1 iulie 1994 (r) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. Data intrării în vigoare: 07.07.1994

Sursa: MONITORUL OFICIAL NR. 172 din 7 iulie 1994; C.T.C.E. PN [publicată pe site la data de 22.08.2011]

  LEGEA nr. 44 din 1 iulie 1994 (r1) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. Data intrării în vigoare: 28.10.2002

Sursa: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2002; C.T.C.E. PN [publicată pe site la data de 22.08.2011]

• LEGEA nr. 44 din 1 iulie 1994 (a8) privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (aplicabilă cu data de 17 aprilie 2008**)

Sursa: MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 28 octombrie 2002; C.T.C.E. PN [publicată pe site la data de 22.08.2011]

• LEGEA nr. 303 din 13 noiembrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. Data intrării în vigoare: 01.01.2008

Sursa: MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 20 noiembrie 2007; C.T.C.E. PN [publicata pe site la data de 22.08.2011]

Listă de fişiere utile: