Serviciile instituţiei

Serviciile oferite de Biroul Impozite şi Taxe Locale:

 • Caserie
 • Stabilire impozite, taxe şi alte venituri persoane fizice
 • Stabilire impozite, taxe şi alte venituri persoane juridice
 • Urmărire şi executare silită persoane fizice şi juridice

Documente necesare pentru:

1. Declararea mijloacelor de transport (persoane fizice şi juridice)

Se completeză declaraţia tip de către dobânditor, la care se anexează:

 • Actul de dobândire al mijlocului de transport – original şi xerocopie
 • Cartea de identitate – original şi copie
 • Act de identitate – original şi copie
 • Certificatul fiscal al vânzătorului

Taxa asupra mijloacelor de transport se datorează cu data de întâi a anului următor în care s-a întocmit actul de dobândire.

2. Pentru încetarea impunerii la miiloacele de transport (persoane fizice şi juridice)

 • Certificat de radiere din circulaţie
 • Dovada predării la o unitate care se ocupă cu dezasamblarea mijloacelor de transport
 • (unde este cazul) Impunerea taxei auto încetează cu data de întâi a anului următor în care s-a efectuat radierea din circulaţie

 3. Transferul dosarelor fiscale pentru miiloacele auto la primăria localităţii de domiciliu a proprietarului

 • Cerere
 • Actul de identitate – original şi copie
 • Taxa auto se dă la scădere cu data de întâi Ianuarie a anului următor în care s-a schimbat domiciliul
Sari la conținut