Educaţie

Orice schimbare, progres se face datorită şi cu ajutorul oamenilor. Nu putem vorbi de o modernizare a comunei Prejmer, în absenţa unei pregătiri adecvate a locuitorilor acesteia. Oamenii educaţi sunt cei care se adaptează la schimbare, o acceptă, o îmbrăţişează, o generează, iar schimbarea, la rândul ei, determină evoluţia şi progresul. Educaţia este, aşadar, factorul esenţial care stă la baza modernizării societăţii în care trăim.

Serviciile de educaţie a prejmerenilor sunt asigurate în prezent de cele 8 unităţi de învăţământ existente în comună, dintre care: 3 grădiniţe, 3 şcoli generale şi 1 colegiu agricol. Unităţile de învăţământ din comuna Prejmer sunt următoarele:

 • Grădiniţa Lunca Câlnicului colonie
Grădiniţa Lunca Câlnicului colonie
 • Grădiniţa Lunca Câlnicului sat
educatie_136
Grădiniţa Lunca Câlnicului sat
 • Grădiniţa Prejmer
 • Şcoala Generală Lunca Câlnicului colnie
Şcoala Generală Lunca Câlnicului colnie
Şcoala Generală Lunca Câlnicului colnie
 • Şcoala Generală Lunca Câlnicului sat
educatie_132
Şcoala Generală Lunca Câlnicului sat
 • Şcoala Generală Prejmer
Şcoala Generală Prejmer
Şcoala Generală Prejmer
 • Colegiul Naţional pentru Agricultură şi Alimentaţie Ţara Bârsei
Colegiul Naţional pentru Agricultură şi Alimentaţie Ţara Bârsei
Colegiul Naţional pentru Agricultură şi Alimentaţie Ţara Bârsei
 • Centrul Social de Zi pentru Copii
educatie_138
Centrul Social de Zi pentru Copii

În ceea ce priveşte situaţia şcolară din zonă, aproximativ 700 de elevi sunt înscrişi la şcolile generale şi 900 la colegiul agricol din comună, frecvenţa acestora înregistrând o creştere cu 10-15% în ultimii 10 ani.

Infrastructura şcolară din zonă a fost în ultima vreme în atenţia autorirăţilor publice locale, reuşindu-se astfel reabilitarea majorităţii şcolilor şi grădiniţelor din comună. Principalele investiţii din ultimii ani în infrastuctura de învăţământ din comuna Prejmer sunt:

 • Construire Şcoala cu clasele I-IV şi grădiniţa Lunca Câlnicului sat, inclusiv amenajări exterioare, curte, imprejmuire, branşamente, utilităţi:
  • Programul Banca Mondială
  • Valoare totală: 1.100.000 lei, din care 10% (110.000 lei) cofinanţare bugetul local.
 • Realizarea sistemelor de încălzire centralizată la:
  • Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară ,,Ţara Bârsei’’ – 225.374,15 lei;
  • Şcoala Generală Prejmer – 2.472.946,62 lei;
  • Şcoala Generală Lunca Câlnicului – 258.700,97 lei;
  • Grădiniţa Lunca Câlnicului Colonie – 147.213,33 lei
  • Grădiniţa Lunca Câlnicului – 159.575,88 lei
  • Valoare totală: 4.263.810,96 lei din care 10% (426.381,09 lei) cofinanţare bugetul local.
 • Reabilitare Şcoala Generală Prejmer:
  • Modernizare, reparaţii capitale, extindere clădire;
  • Dotare clase şi laboratoare cu mobilier şcolar şi specific;
  • Valoare totală: 2.497.696,16 lei, din care: 2.371.994 lei bugetul local şi 125.702,16 Inspectoratul Şcolar Judeţean Brasov.
 • Construire corp nou clasele I-IV Prejmer:
  • Valoare totală: 3.464.651,24 lei, din care 2.749.606,85 lei Ministerul Educaţiei şi 20% (715.044,39 lei) cofinanţare bugetul local.
 • Reabilitare Şcoala Generală Lunca Câlnicului
 • Reabilitare Colegiul Naţional pentru Agricultură şi Alimentaţie Publică ,,Ţara Bârsei’’ Prejmer:
  • Reabilitare clădire liceu – 1.133.502,94 lei;
  • Reabilitare clădire cantină, inclusiv dotări cu mobilier şi echipamente – 1.073.939,51 lei;
  • Ferma didactică – 245.742,97 lei
  • Amenajare ateliere şcolare şi sală sport, inclusiv dotarea acestora cu echipamente şi utilaje – 663.556,47 lei
  • Valoare totală: 3.116.741,89 lei, din care 600.000 euro prin intermediul Programului PHARE.
 • Construire Grădiniţă Nouă Lunca Câlnicului – Colonie:
  • Clădire cu săli de clasă;
  • 1 sală multifuncţională;
  • 1 sală de mese;
  • 1 bucătărie;
  • Spaţii sanitare
  • Vestiar;
  • Amenajări exterioare cu zone verzi şi alei pietonale.
  • Valoare totală: 2.072.903,93 lei, din care: 1.461.648,18 lei prin programul derulat de Ministerul Educaţiei şi 30% (611.219,75 lei) cofinanţare bugetul local.
 • Construire Grădiniţă Nouă (cu program prelungit) Prejmer, din fonduri europene, începând din luna septembrie 2012:
  • 5 săli de grupă cu spaţii sanitare proprii;
  • 1 sală multifuncţională;
  • 1 cabinet educatoare
  • 1 vestiar copii;
  • 1 vestiar personal;
  • Mic depozit materiale didactice;
  • Mic depozit materiale întreţinere;
  • Amenajare spaţii de joacă în curte;
  • Amenajarea unui mic teren de sport;
  • Amenajarea spaţiilor verzi şi aleilor pietonale;
  • Împrejmuire curte şi poartă acces.
 • Reabilitare clădire Grădiniţa Veche Prejmer pentru amenajarea unui Centru Social de Zi pentru Copiii din Prejmer.