Angajări

ANUL 2022

 

 

Asistent social, Psiholog consiliere orientare vocationala – proiect ”Servicii integrate pentru comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Curbura Carpaților”

 

Asistent social – proiect ”Servicii integrate pentru comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Curbura Carpaților”

 

Inspector Asistență Socială

Sef Serviciu SVSU, functie contractuala

Psihopedagog – proiect ”Servicii integrate pentru comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Curbura Carpaților”

Pedagog, Psiholog – proiect ”Servicii integrate pentru comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Curbura Carpaților”

Psiholog, în cadrul proiectului „O șansă pentru bunicii noștri”

Pedagog social – Centrul Social de Zi pentru Copii Prejmer

Psihopedagog, Pedagog social, Asistent social, Consilier vocational, proiect ”Servicii integrate pentru comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Curbura Carpaților”

ANUL 2021

Economist – Centrul Social de Zi pentru Copii Prejmer

Funcție contractuală de execuție, Asistență socială

Funcții contractuale de execuție în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Prejmer

Psihopedagog, Pedagog social, Asistent social, Expert GT, proiect ”Servicii integrate pentru comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Curbura Carpaților”

Examen de promovare in grad profesional imediat superior

Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Urbanism, Disciplina in constructii

Consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment Asistență socială

Asistent social – „O șansă pentru bunicii noștri”

Asistenți maternali – DGASPC

Angajări – A.D.I. INTERSAL

Animator socio-economic 

Consilier Juridic, clasa I, debutant

Șef Grupă intervenție SVSU

Arhivă