Structura Primăriei

Conducere

PrimarApafi Mihai – Florin
ViceprimarTomi Sorin
Secretar (FP)Bălășcău Bianca
Administrator public (C)vacant
Cabinet primar, programe fonduri europene, secretariat, administrativ, mediu, investiții, urmărire – monitorizare contracte și activități culturale – Cămin Cultural ”Ștefan Ludwig Roth”
Consilier al primarului (C)Petre Rareș
Consilier (FP)Mureșianu Luminița-Sorina
Inspector de specialitate(C)Marin Ionela-Alina
Inspector de specialitate(C)Miria Adrian
Șofer (C)Bocârnea Ionuț
Îngrijitor (C)Șoșu Felicia
Îngrijitor (C)Șoșu Maria
Guard (C)Șoșu Vasile-Sorin
Îngrijitor (C)Ștefancu Lenuța
Serviciul Financiar – contabilitate, taxe și impozite, urmărire și recuperare creanțe
Șef Serviciu (FP)Baciu Andreea-Mihaela
Inspector (FP)Bularca Emilia-Georgeta
Inspector (FP)Comșa Alexandra-Florina
Inspector (FP)Frateș Anca
Inspector (FP)Hurghi Cristina-Daniela
Inspector (FP)Moise Claudia-Camelia
Inspector (FP)Petre Adriana
Consilier (FP)Zaharia Constanța
Inspector (FP)Marin Alice – Felicia
Compartiment Urbanism – disciplina în construcții
Arhitect Șef (FP)Vacant
Referent de specialitate (FP)Vacant
Referent (FP)Șerban Radu-Alfred
Compartiment Juridic, Achiziții publice, Registratură și Relații cu Publicul, Informații de interes public și Arhivă
Consilier juridic (FP)Savu Aurora-Lenuța
Inspector (FP)Petric Alexandru Nicolae-Dan
Consilier achiziții publice (FP)Scorțea Adelina
Consilier juridic (FP)Ghelase Ionela
Inspector de specialitate (C)Brujan Jenica
Compartimentul Asistență Socială
Inspector (FP)Vacant
Inspector (FP)Drîngă Roxana-Elena
Consilier (FP)Iuganu Elena
Compartimentul Stare Civilă și Resurse Umane
Inspector (FP)Bocârnea Monica
Inspector (FP)Zănoagă Ramona-Nicoleta
Compartimentul Agricol – cadastru
Inspector (FP)Bălășcuță Nicolae
Inspector (FP)Despu Simona
Inspector (FP)Scurtu Mariana-Laura
Inspector de specialitate (C)Vacant
Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență
Șef serviciu (C)Bâgiu Ilie – Viorel
Șef grupă intervenție (C)vacant
Sari la conținut