Dotări Centru Social de Zi Prejmer (2018)

Dotări Centru Social de Zi Prejmer (2018)

Centrul Social de Zi pentru Copii Prejmer este un serviciu public al Consiliului Local al
Comunei Prejmer înfiinţat în anul 2006. Beneficiarii săi sunt copii de vârstă şcolară din comuna
Prejmer proveniţi din grupuri vulnerabile.

În urma activităţii de peste 10 ani a Centrului de Zi, am constatat faptul că, datorită calităţii și aprecierii serviciilor oferite, beneficiarii noştri au nevoie de sprijin şi în perioada adolescenţei și faptul că, şi alţi tineri din comunitate au nevoie de servicii specifice. In acest context, considerăm oportună dotarea cu bunuri şi echipamente, care va asigura modernizarea bazei materiale a serviciului existent şi va pernite extinderea serviciilor către alte grupuri ţintă: adolescenţi elevi de liceu 14- 18 ani şi părinţi ai beneficiarilor.

Investiţia propusă nu necesită construcţii-montaj, ci doar achiziţia de bunuri şi servicii, care vor contribui decisiv la dezvoltarea serviciilor sociale oferite de Centrul de Zi.
Realizarea investiţiei va asigura modernizarea bazei materiale a serviciului şi va pernite extinderea serviciilor la noi grupuri ţintă: adolescenți elevi de liceu 14 – 18 ani.
Numărul beneficiarilor direcţi ai proiectului va fi de 130 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile din comuna Prejmer şi comunele învecinate din teritoriul GAL Curbura Carpaţilor: 40 copii de vârstă şcolară 7- 13 ani, 25- adolescenţi elevi de gimnaziu şi liceu 14 – 18 ani, 65 adulţi -părinţi. Activitatea Centrului Social de Zi nefiind generatoare de profit, impactul proiectului va avea o importantă componentă socială, În sensul că pe termen scurt va asigura diversificarea serviciilor sociale furnizate de către Primăria Comunei Prejmer şi va contribui la reducerea riscului excluziunii sociale in cazul grupurilor vulnerabile, va crea oportunităţi reale pentru beneficiarii serviciilor sociale de a parcurge procesul educaţional în vederea absolvirii
unei forme de Învăţămant care să faciliteze găsirea unui loc de muncă, îmbunătăţirea nivelului
de viață, pe durata lungă.

Tipurile de servicii sociale ce urmează a fi licenţiate (în funcţie de regimul de asistare);
• asistenţă şi suport pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi;
• serviciul pentru dezvoltarea abilităţilor de viață independentă pentru adolescenţi şi tineri
din grupuri vulnerabile.
Numărul estimat al beneficiarilor serviciilor sociale ce urmează a fi licenţiate, din care
beneficiari de etnie romă:
• 130 persoane aparţinând grupurilor vulnerabile din comuna Prejmer şi comunele
învecinate din teritoriul GAL Curbura Carpaţilor: 40 copii de vârstă şcolară 7- 13 ani,
25- adolescenţi elevi de gimnaziu şi liceu 14 – 18 ani, 65 adulţi- părinţi.