Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată din comuna Prejmer

Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată din comuna Prejmer

 

Începând cu anul 2015, Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013 a permis la nanțare, pe lângă Operatorii Regionali, ca aplicanți și Autoritățile Locale, care aveau în derulare investiții cu un grad de peste 50% lucrări executate.

Proiectul „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată din comuna Prejmer, pentru următoarele obiective aferente etapei I:

  1. Sistem de distribuţie apă potabilă Prejmer – etapa I;
  2. Sistem de canalizare ape uzate menajere Prejmer – etapa I;
  3. Staţie de epurare Prejmer – etapa I (modul 1)“, cod SMIS-CSNR: 59501/ 30.10.2015, conanţat din Fondul de Coeziune (FC), prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS MEDIU), ind un proiect retroactiv, va implementat în comuna Prejmer, judeţul Braşov, în perioada 30.10.2015 – 31.12.2015, în conformitate cu contractul de nanţare 16518/ 30.10.2015 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală AM POS-MEDIU.

Acest proiect cuprinde tronsoanele principale ale sistemelor de apă şi apă uzată din comuna Prejmer şi este complementar cu proiectul derulat de operatorul regional
Compania Apa Braşov în comuna Prejmer, „Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și canalizare în județul Brașov“ (denit ca etapa II), ce a fost nanţat anterior prin POS Mediu din Fondul de Coeziune.

Conformarea cu Directivele UE și Legislația Românească în sectorul alimentării cu apă potabilă și al epurării apelor uzate menajere.
Creșterea gradului de deservire a populației și creșterea calității serviciilor oferite:
– gradul de acoperire cu servicii de apă potabilă crește de la 47% în 2006, la 68% în 2015, din care 26,2% reprezintă procentul realizat prin lucrările aferente etapei I
– gradul de acoperire cu servicii de canalizare crește de la 0 în 2006, la 64% în 2015, din care 26,2% reprezintă procentul realizat prin lucrările aferente etapei I

Dezvoltarea capacității locale pentru implementarea de proiecte viitoare.
Creșterea potențialului economic al zonei, întrucât din punctul de vedere al infrastructurii, alimentarea cu apă și canalizarea menajeră reprezintă factori hotărâtori.
De menționat că, din punct de vedere al infrastructurii, lucrările de executare a rețelei de alimentare cu apă și canalizare fac parte dintr-un sistem pachetizat de realizare a rețelelor de utilități și branșamente, ce
cuprinde rețeaua de apă potabilă și de incendiu, rețeaua de canalizare menajeră și canalizare pluvială, rețelele aferente celorlalte utilități (gaz metan, energie electrică, telecomunicații) și infrastructura de drumuri și trotuare. Astfel, toate facilitățile sunt asigurate pentru a se prevedea premisele dezvoltării economice a zonei. Acest aspect se poate concretiza în investiții directe, scăderea ratei șomajului și creșterea nivelului de trai al populației.

Îmbunătățirea substanțială a calității vieții locuitorilor din această zonă, asigurând accesul la apă potabilă de o calitate corespunzătoare și un sistem de salubritate efiecient.
Protejarea mediului înconjurător prin reducerea poluării pânzei freatice, a apelor de suprafață și a solului datorate lipsei sistemului de canalizare.

 

Link-uri utile:

Sari la conținut