Proiect bilateral în cadrul programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

PROIECT BILATERAL PLANNING APPLICATION WITH PREJMER, BRAȘOV COUNTY AND DOBARLAU, COVASNA COUNTY

In perioada 2 mai – 30 iunie 2019, Comuna Prejmer a derulat proiectul bilateral PLANNING APPLICATION WITH PREJMER , BRAȘOV COUNTY AND DOBÂRLĂU, COVASNA COUNTY în parteneriat cu organizația norvegiană Bente Aid in cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020.

Cu ocazia vizitei consultanților norvegieni, între 19- 23 mai, s-au pus bazele parteneriatului dintre Comuna Prejmer, jud. Brașov și Comuna Dobârlău, jud Covasna și Bente Aid din Snaroya Norvegia cu scopul depunerii cererii de finanțare in cadrul Apelului 2 Educație incluzivă pentru copii și tineri in situații de risc din Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2020.

Activitățile bilaterale derulate au contribuit la identificarea nevoilor locale ale grupurilor vulnerabile din cele două comune, au permis stabilirea unei strategii comune de actiune. S-au concretizat prin incheierea unui Acord de parteneriat intre cele trei entități și acorduri de colaboare cu școlile din zonă.

Expertiza partenerilor norvegieni va contribui la creșterea calității serviciilor sociale adresate copiilor și tinerilor aflați în situații de risc din cele două comune învecinate și va permite abordarea integrată a măsurilor active privind rezolvarea dificultăților întâmpinate de respectivele categorii.