Proiect în derulare: „O șansă pentru bunicii noștri”

Uniunea EuropeanaGuvernul RomanieiInstrumente Structurale 2014-2020

Proiectul „O șansă pentru bunicii noștri”

Finanțare nerambursabilă din fonduri ale Uniunii Europene pentru servicii sociale adresate vârstnicilor din comuna Prejmer

Comuna Prejmer in parteneriat cu Societatea Națională CRUCEA ROȘIE din România – Filiala Brașov implementează proiectul „O șansă pentru bunicii noștri” cod MySMIS 127159 în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Apel POCU/436/4/4 Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio – profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio – profesionale, Axa Prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Componenta 1: BUNICII COMUNITĂȚII Servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Proiectul se va derula pe o perioadă de 36 de luni începand din luna august 2019 până în luna iulie 2022.

Valoarea totală a proiectului este de 2.818.642,20 lei din care 2.760.963,89 lei finanțare nerambursabilă și 57.678,31 lei contribuție proprie.

Obiectivul general al proiectului „O șansă pentru bunicii noștri” constă în înființarea și dezvoltarea de servicii sociale adecvate pentru minim 160 persoane vârstnice din Comuna Prejmer. Acestea sunt: servicii de ingrijire la domiciliu, centru de zi tip club, ambulanță socială, club al voluntarilor seniori.

Implementarea proiectului va asigura accesul persoanelor vârstnice din comună la servicii integrate în concordanță cu nevoile specifice ale acestora, va contribui la îmbunătațirea calității vieții, promovarea participarii active a persoanelor varstnice la viața socială, obținerea unei independențe și siguranțe pentru persoanele cu necesități de îngrijire de lungă durată.

Proiect cofinanțat din Fondurile Europene Structurale și de Investiții prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.


Documente și Anunțuri:

Primaria Comunei Prejmer Primaria Comunei PrejmerSocietatea Nationala CRUCEA ROSIE din Romania - Filiala Brasov Societatea Nationala CRUCEA ROSIE din Romania – Filiala Brasov
Sari la conținut