Calendarul taxelor

Termenele de plată pentru persoanele fizice şi juridice pentru anul 2011, sunt ilustrate în tabelul de mai jos:

Termene de plată

Termenul 1

31 Martie

Termenul 2

30 Septembrie

Neplata la termen a obligatiilor implica majorari de 0,1% pe ziPersoanele fizice care plătesc înainte de 31 Martie, beneficiază de o reducere de 10%.

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultaţi legislaţia în vigoare.