Ajutor pentru încălzirea locuinței

INFORMARE

Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

 

 1. Ajutorul pentru încălzirea locuinței

Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei, pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece (perioada de 5 luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor). Cererea și declarația pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzire se depun până la data de 15 octombrie la primăria localității pe raza careia se află locuința solicitantului. Depunerea solicitărilor se poate face și după această dată, pe parcursul sezonului rece, după cum urmează: – până la data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna respectivă; – după data de 20 ale lunii, acordarea dreptului se va realiza începând cu luna următoare.

 1. Suplimentul pentru energie

Familiile cu venituri nete lunare mai mici de 1.386 lei pe fiecare membru sau persoanele singure care realizează venituri nete lunare până la 2.053 lei vor putea solicita suplimentul pentru energie. Acesta se acordă lunar, în sumă fixă, pe toată perioada anului și vizează consumul de energie electrică, de combustibili solizi şi petrolieri și de gaze naturale şi energie termică.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie se acordă după cum urmează:

ÎNCĂLZIRE CU LEMNE

Familiile și peroanele singure, care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece și de supliment lunar pe tot parcursul anului conform tabelului de mai jos:

Trepte de venituri Ajutor încălzire Supliment lunar
Până la 200 lei/membru de familie 320 lei 20 lei
Între 200,1 – 320 lei/membru de familie 288 lei 20 lei
Între 320,1 – 440 lei/membru de familie 256 lei 20 lei
Între 440,1 – 560 lei/membru de familie 224 lei 20 lei
Între 560,1 – 680 lei/membru de familie 192 lei 20 lei
Între 680,1 – 920 lei/membru de familie 160 lei 20 lei
Între 920,1 – 1040 lei/membru de familie 128 lei 20 lei
Între 1040,1 – 1160 lei/membru de familie 96 lei 20 lei
Între 11600,1 – 1280 lei/membru de familie 64 lei 20 lei
Între 1280,1 – 1386 lei/membru de familie 32 lei 20 lei
Persoană singură între 1280,1 – 2053 lei 32 lei 20 lei

 

ÎNCĂLZIRE CU ENERGIE ELECTRICĂ

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinței energie electrică, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece și de supliment lunar pe tot parcursul anului conform tabelului de mai jos:

Trepte de venituri Ajutor încălzire Supliment lunar
Până la 200 lei/membru de familie 500 lei 30 lei
Între 200,1 – 320 lei/membru de familie 450 lei 30 lei
Între 320,1 – 440 lei/membru de familie 400 lei 30 lei
Între 440,1 – 560 lei/membru de familie 350 lei 30 lei
Între 560,1 – 680 lei/membru de familie 300 lei 30 lei
Între 680,1 – 920 lei/membru de familie 250 lei 30 lei
Între 920,1 – 1040 lei/membru de familie 200 lei 30 lei
Între 1040,1 – 1160 lei/membru de familie 150 lei 30 lei
Între 11600,1 – 1280 lei/membru de familie 100 lei 30 lei
Între 1280,1 – 1386 lei/membru de familie 50 lei 30 lei
Persoană singură între 1280,1 – 2053 lei 50 lei 30 lei

În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică cuantmul suplimentului este de 70 lei / lună.

ÎNCĂLZIRE CU GAZE NATURALE

Consumatorii vulnerabili, care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece și de supliment lunar pe tot parcursul anului conform tabelului de mai jos:

Trepte de venituri Ajutor încălzire Supliment lunar
Până la 200 lei/membru de familie 250 lei 10 lei
Între 200,1 – 320 lei/membru de familie 225 lei 10 lei
Între 320,1 – 440 lei/membru de familie 200 lei 10 lei
Între 440,1 – 560 lei/membru de familie 175 lei 10 lei
Între 560,1 – 680 lei/membru de familie 150 lei 10 lei
Între 680,1 – 920 lei/membru de familie 125 lei 10 lei
Între 920,1 – 1040 lei/membru de familie 100 lei 10 lei
Între 1040,1 – 1160 lei/membru de familie 75 lei 10 lei
Între 11600,1 – 1280 lei/membru de familie 50 lei 10 lei
Între 1280,1 – 1386 lei/membru de familie 25 lei 10 lei
Persoană singură între 1280,1 – 2053 lei 25 lei 10 lei

 

Acte necesare pentru ajutorul de încălzire a locuinței în perioada 01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022 și a suplimentului de energie pe tot parcursul anului

 • Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială (completată de către solicitant fără greșeli) – descarcă aici ;
 • Acte de identitate ale solicitantului şi ale celorlalți membrii ai familiei (buletin / carte de identitate, certificat de naştere / căsătorie / deces, hotărâre judecătorească de divorţ, etc.) – original şi copie;
 • Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință dacă salariatul primește da/ nu  bonuri valorice și care este valoarea acestora;
 • Cupoane: pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială, din luna anterioară depunerii cererii;
 • Decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;
 • Adeverinţă de la Registrul Agricol cu terenurile deținute în localitatea Prejmer și în alte locațități;
 • Certificat de atestare fiscală pentru toate persoanele majore din familie – de la Impozite și Taxe Locale din care să rezulte bunurile mobile și imobile deținute;
 • copie după contractul de vânzare- cumpărare, contractul de închiriere,  pentru a  dovedi calitatea de proprietar sau chiriaş, pentru imobilul/apartamentul/locuinţa la care se solicită ajutorul ;
 • Factură gaz din luna anterioară depunerii cererii – copie (pentru persoanele care se încălzesc cu centrală pe gaz);
 • Factură energie electrică din luna anterioară depunerii cererii – copie (pentru persoanele care se încălzesc cu calorifer electric, aerotermă, reșou, etc.);
 • În cazul deținerii în proprietate  a unui autoturism / autoturisme şi / sau  motocicletă / motociclete  se va prezenta cartea de identitate in copie xerox a autoturismului   pentru  evidenţierea vechimii.

 

Formularul de cerere și declarația pe propria răspundere este disponibil atât la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul primăriei Prejmer sau pe pagina de Internet a acesteia, cât și pe site-urile agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială/a municipiului București. Documentele se vor depune la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul primăriei Prejmer doar dacă locuința solicitantului se află raza Comunei Prejmer.

 

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE

 

 

Bunuri imobile

1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

 

2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

 

 

 

Bunuri mobile*

 

1 Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

 

2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

 

4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

 

5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

 

 

(*)Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare

1 Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

 

Terenuri /animale și/sau păsări

1. Terenul intravilan sau extravilan pe care se află locuința de domiciliu și curtea aferentă, precum și alte terenuri în intravilan arabile sau cu potențial de construcții ori vânzare, cu suprafața mai mare de 1000 m, în zona urbană și 2000 mî zona rurală;

2. Terenuri extravilane în zona colinară, de șes și de munte cu potențial productive (exploatabile).

1 Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

 

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support