Încadrarea copiilor în grad de handicap

Conform prevederilor art. 44, alin. (1) din Ordinul 1985/2016, pentru obţinerea certificatului de încadrare în grad de handicap sau a accesului la servicii de abilitare şi reabilitare, părinţii/reprezentantul legal depun la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) cel puţin următoarele documente lizibile:

În vederea obținerii anchetei sociale necesare completării documentației pentru încadrarea în grad de handicap, părintele/reprezentantul legal al copilului se va adresa compartimentului de Asistență Socială Prejmer printr-o cerere (descarcă aici), la care va anexa o copie a actului de identitate.

În vederea efectuării anchetei sociale, se realizează o vizită la domiciliul copilului, context în care familia acestuia este informată, în conformitate cu prevederile art. 20 din Ordinul 1985/2016, după cum urmează:

 • asigură informarea detaliată a părinţilor/reprezentantului legal cu privire la aspectele prevăzute la art. 18, și anume:
  • drepturile legale de care beneficiază copilul şi familia, dacă se solicită încadrare în grad de handicap, având în vedere că acest lucru se poate face la orice vârstă a copilului, şi se recomandă să se realizeze în cel mai scurt timp posibil de la identificarea sau suspiciunea unei dizabilităţi;
  • dreptul la educaţie pentru toţi copiii, importanţa şi prioritatea educaţiei incluzive şi serviciile specializate de care beneficiază copilul în urma orientării şcolare şi profesionale de către COSP, cu precizarea faptului că frecventarea unei unităţi antepreşcolare de educaţie timpurie se poate face începând cu vârsta de 3 luni, cu sau fără orientare şcolară de către COSP;
  • importanţa abilitării-reabilitării copilului pentru dezvoltarea acestuia şi posibilitatea de a beneficia de planificarea beneficiilor, serviciilor şi intervenţiilor, ca parte a demersurilor de încadrare în grad de handicap, respectiv ale orientării şcolare şi profesionale de către COSP sau de sine stătător la solicitarea părinţilor/reprezentantului legal;
  • actele necesare întocmirii dosarului pentru încadrarea în grad de handicap, traseul şi procedurile de obţinere a acestor acte;
  • actele necesare întocmirii dosarului pentru orientarea şcolară şi profesională de către COSP, traseul şi procedurile de obţinere a acestor acte.;
 • pune cererea-tip la dispoziţia părinţilor/reprezentantului legal, care optează pentru încadrarea copilului în grad de handicap, cerere pe care aceştia o vor depune la sediul DGASPC, împreună cu restul actelor necesare;
 • pune cererea-tip la dispoziţia părinţilor/reprezentantului legal care optează pentru orientarea şcolară şi profesională de către COSP, cerere pe care aceştia o vor depune la sediul CJRAE/CMBRAE împreună cu restul actelor necesare.

Ancheta socială va fi înmânată în original părintelui/reprezentantului legal al copilului.