„O șansă pentru bunicii noștri”

Comuna Prejmer, în calitate de solicitant, și Socitatea Natională de Cruce Roșie din România Filiala Brașov, în calitate de partener, au lansat proiectul „O șansă pentru bunicii noștri”, cod proiect 127159, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, în cadrul axei prioritare „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”.

Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea infrastructurii sociale de la nivel local, regional și național și creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, prin înființarea unui set de servicii integrate, fără componenta rezidențială, pentru persoanele vârstnice.

Obiectivul general al proiectului „O șansă pentru bunicii noștri” constă în înființarea și dezvoltarea de servicii sociale adecvate nevoilor pentru minim 160 de persoane vârstnice, cu vârsta peste 65 de ani, din Prejmer, Stupinii Prejmerului și Lunca Câlnicului. Prin obiectivul proiectului se asigură accesul persoanelor vârstnice din Prejmer, Stupinii Prejmerului și Lunca Câlnicului la servicii integrate, în concordanță cu nevoile specifice ale acestora, îmbunătățirea calității vieții, promovarea participării active a persoanelor vârstnice la viața socială, obținerea unei independențe/siguranțe pentru persoanele cu necesitați de îngrijire de lungă durată.

Prin dezvoltarea și inovarea serviciilor sociale adecvate nevoilor specifice persoanelor vârstnice din Prejmer, Stupinii Prejmerului și Lunca Câlnicului se vor susține parte din măsurile prevăzute în Planul Strategic de Acțiuni al Strategiei Naționale pentru Promovarea Imbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2015-2020 (aprobată prin HG 566/2015), astfel că pe termen lung, în Prejmer, Stupinii Prejmerului și Lunca Câlnicului persoanele vârstnice vor avea acces la:

Serviciile sociale dezvoltate în cadrul proiectului sunt în acord cu Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020, în sensul că vor răspunde nevoilor specifice ale persoanelor vârstnice din Prejmer, Stupinii Prejmerului și Lunca Câlnicului, în special pentru persoanele vârstnice cu nevoi complexe, aflate la domiciliu.

Astfel, pe termen lung, proiectul conduce la crearea unei rețele sustenabile de îngrijiri sociale și socio-medicale atât la domiciliul persoanelor vârstnice, transport asistat cu ambulanța, cât și în cadrul Centrului de Zi și totodată crearea unui mediu familiar persoanelor vârstnice în cadrul Academiei Seniorilor. În acest sens, proiectul conduce la prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice din Prejmer, Stupinii Prejmerului și Lunca Câlnicului.

Obiectivele specifice:

Documente necesare înscrierii ca beneficiar al proiectului

Fiecare viitor beneficiar al serviciilor oferite în cadrul proiectului va depune un dosar de înscriere, conform prevederilor metodologiei, care va cuprinde următoarele documente:

  • cerere tip realizată de către persoana în cauză sau, după caz de membri familiei sau reprezentantul legal;
  • actul de identitate al solicitantului – copie (de reținut – se pot înscrie doar persoane cu vârsta de peste 65 de ani);
  • scrisoare / adeverință medicală din care să rezulte problemele de sănătate cu care se confruntă solicitantul la momentul cererii și din care să rezulte necesitatea acordării diferitelor servicii oferite în cadrul proiectului (poate fi depusă până în momentul evaluării socio-medicale complexe);
  • acte privind veniturile nete din luna anterioară depunerii cererii (cupon pensie);
  • declarația pentru consimțământul GDPR;
  • declarație privind eviatrea dublei finanțări.

Cererea va fi adresată compartimentului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Comunei Prejmer, cei doi parteneri ai proiectului având o comunicare permanentă privind cererile înregistrate. Înregistrarea cererilor va fi evidențiată în registrul Primariei Comunei Prejmer.