Hotărâri 2006

 • Aprobare Studiu de fezabilitate Staţie de epurare Prejmer – 28 Martie 2006
 • Aprobarea participării Consiliului Local Prejmer prin programul de micro proiecte – fondul Europa cu… – 24 Martie 2006
 • Conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei Prejmer d-lui Kerner Vinberg din Danemarca – 11 Martie 2006
 • Dare în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate privată a comunei Prejmer – 28 Februarie 2006
 • Stabilire limite minime ale veniturilor locale conform Legii 416/ 2001 – 28 Februarie 2006
 • Modificare HCL nr. 8/ 2001 – 28 Februarie 2006
 • Aprobare norme de administrare şi exploatare a păşunii pe anul 2006 – 28 Februarie 2006
 • Aprobare dezmembrare terenuri – 28 Februarie 2006
 • Aprobare organigramă şi stat de funcţii pentru aparatul propriu al Consiliului local Prejmer – 28 Februarie 2006
 • Aprobare bugete venituri şi cheltuieli pe anul 2006 – 28 Februarie 2006
 • Aprobare PUZ Parc Industrial Prejmer – 09 Februarie 2006
 • Aprobare PUZ – amenajare zonă locuinţe str. Sportului – str. Plopilor – 31 Ianuarie 2006
 • Modificare HCL nr. 57/ 24.09.2002 – 31 Ianuarie 2006
 • Colaborarea cu asociaţia de dezvoltare durabilă „Euro Rural” Prejmer pentru editarea unei publicaţii locale – 31 Ianuarie 2006
 • Susţinerea pentru crearea unui centru suport de educaţie la distanţă în cadrul Colegiului pentru… – 31 Ianuarie 2006
 • Evaluare secretar comuna Prejmer – 31 Ianuarie 2006
 • Revocare, numire administrator la SC Hidrosal Com SRL – 31 Ianuarie 2006
 • Înfiinţare centru social de zi pentru copii Prejmer – 31 Ianuarie 2006
 • Aprobarea activităţi şi necesar de forţă de muncă ce se vor subvenţiona conf. Legii 76/ 2002 – 18 Ianuarie 2006